فایل(ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی مناطق آلوده حاصل از نتایج طرح تحقیقات ملی شماره 1399 – مناطق مركزی استان آذربایجا)

مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان .ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی مناطق آلوده حاصل از نتایج طرح تحقیقات ملی شماره 1399 – مناطق مركزی استان آذربایجا.قابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .//ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی مناطق آلوده حاصل از نتایج طرح تحقیقات ملی شماره 1399 – مناطق مركزی استان آذربایجا|50037427|wpl50037427|
عنوان مقاله: ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی مناطق آلوده حاصل از نتایج طرح تحقیقات ملی شماره 1399 – مناطق مركزی استان آذربایجا
چکیده:

زمينه: امروزه يکي از مشکلات جوامع بشري آلودگي آب هاي زيرزميني به نيترات است. نيترات به دليل قابليت انحلال زياد در آب، جذب کم و نيز پايداري ترکيب آن در آب، به عنوان بهترين شاخص براي نشان دادن آلودگي شيميايي آب زيرزميني مورد بررسي قرار گرفته است. دشت برازجان در شمال استان بوشهر يکي از دشت هاي حاصلخيز مي باشد که آلودگي نيترات آب زيرزميني در بخش هاي وسيع از اين دشت رخ داده است. هدف از اين بررسي تعيين منشا آلودگي هاي موجود و مناطق داراي بيشترين پتانسيل آلودگي مي باشد.
مواد و روش ها: در اين بررسي کيفيت شيميايي آب چاه هاي منطقه، به ويژه از نظر آلودگي يون هاي نيترات، سولفات، کلر و سديم، تغييرات مکاني و زماني و منشا آن ها در آب هاي زيرزميني دشت برازجان، مطالعه شده است. نمونه هاي آب زيرزميني از 12 چاه، در ماه هاي فروردين و مرداد سال 1391 جمع آوري گرديده و جهت تعيين پارامترهاي هيدروشيمي و آلودگي مورد سنجش قرار گرفته است. در طول نمونه برداري سعي شد از روش هاي استاندارد نمونه برداري EPA 2006 استفاده شود.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصله، آلودگي شديد نيتراته (تا بيش از 160 ميلي گرم در ليتر) آب هاي زيرزميني بخصوص در بخش جنوبي دشت به وسيله فعاليت هاي کشاورزي و همچنين چاه هاي جذبي و ورود آب آلوده از مرغداري ها رخ داده است. همچنين نتايج نشان داد که غلظت يون هاي Cl- در 66 درصد نمونه ها، Na+در 59 درصد، 100SO42- درصد و NO3- در 42 درصد از نمونه هاي آب زيرزميني بيشتر از مقادير استاندارد مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله بايستي در استفاده از کودهاي شيميايي مديريـت مناسب اعمال گردد و از ورود فاضلاب هاي خانگي، کشاورزي و صنعتي بدون تصفيه به منابع آب منطقه ممانعت به عمل آيد.


كليد واژه: دشت برازجان - آلودگي - آب زيرزميني - غلظت نيتراتمطالب دیگر:
🔑شناخت پل و انواع آن - جزوه پل و آشنایی با آن🔑دانلود پاورپوینت پیرامون تجزیه و تحلیل بخشهای تشكیل دهنده ی دانشكده معماری🔑مجموعه مقالات فارسی ترافیک و حمل و نقل - مهندسی عمران🔑برنامه ریزی شهری و نقش آن در دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری🔑مجموعه مقالات راهسازی و روسازی راه🔑مجموعه مقالات فارسی زلزله و رفتار سازه🔑مشخصات فنی سد کارون 3 و نیروگاه آن به همراه طراحی پل های قوسی سد🔑مشخصات سد و نیروگاه کرخه🔑مجموعه کامل و کاربردی سد و سد سازی/جزوه/تحقیق/آموزش/سدهای اجرا شده🔑طراحی شهری همدان براساس طرح اقلیمی مسكن🔑برنامه ریزی مداخله در بافتهای كهن شهری🔑راهکارهای پایدارسازی زمین و گود/ زبان اصلی🔑مبانی نظری و پیشینه قصه گویی و رفتار لجبازی- نافرمانی کودکان🔑مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی🔑مبانی نظری و پیشینه کمال گرایی و باورهای معرفت شناختی🔑مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان🔑مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان🔑مبانی نظری و پیشینه مدیریت زمان در نوجوانی و جوانی🔑مبانی نظری و پیشینه موفقیت شغلی و ویژگی های شخصیتی🔑مبانی نظری و پیشینه مولفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی🔑مبانی نظری و پیشینه نظام ارزش‌ ها و اعتیاد به مواد مخدر🔑مبانی نظری و پیشینه نگرش مذهبی و تعارضات زناشویی در زنان🔑مبانی نظری و پیشینه نمایش درمانی و کم توانی ذهنی🔑مبانی نظری و پیشینه واقعیت درمانی و کاهش کمرویی🔑مبانی نظری و پیشینه رابطه وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی - اخلاقی